29

Tùy Chỉnh

"Ủa anh ? Hôm qua em vừa để gói snack mật ong trong tủ lạnh, giờ nó mất rồi"
Bạn đi ra phòng khách, nhìn chăm chăm vào anh.
"Này này, em đừng có ích kỷ thế, anh mua bao nhiêu cho em, anh mới chỉ ăn có một tí thôi mà"
Taehyung bình thản cầm gói snack lên lấy một lát bỏ vào miệng nhai. Cái âm thanh 'rột rột' phát ra làm bạn tức hơn.
"Anh..."
"Anh sao nào ?"

Anh ngoảnh mặt nhìn bạn, hất cái mặt kênh kiệu đó vào bạn. Thách nhau à ?
"Tôi sẽ nhớ cái mặt anh"
Bạn nói rồi đi một mạch lên phòng, mặc anh đang khoái chí. Được thôi, nước sông không phạm nước giếng, nếu nước sông vẫn cố phạm, thì nước giếng đây cũng chẳng kiêng nể gì !
Đêm đó, ai đó cứ đứng ở cửa phòng, liên tục giở giọng ỉ ôi.
"T/b xinh đẹp của anh, mở cửa với, anh sợ ma lắmmmm"
"Có snack ở tủ lạnh ý, lấy mà ăn cho đỡ sợ !"
Nhạt tiếp :))