35

Tùy Chỉnh

Đi chơi đi T/b !!!
Ngáo à ?
Em bận rồi
Tự đi mà chơi
Ơ đi đi !!

Đã bảo bận rồi lại còn ?
Dỗi luônnnnnnn
Gì ? Chập mạch hả ?
Tới tháng à ?
Ừ đấy
Đừng tưởng chỉ có con gái mới tới tháng
Anh cũng biết tới tháng đấy !!
Dỗ anh điiiii