Moments 62

Tùy Chỉnh


BTS Comeback V live 18/9/2017
Jimin: *giơ ảnh Jungkook cháy nắng đen thui ở Hawaii ra* Mình sẽ đem treo cái này trong phòng mình, đúng là healing của cuộc đời mình mà :)))
Ủa chứ có người thật đêm nào cũng sang ngủ ké giường mà anh vẫn cần cái ảnh đó ư Park Jimin?