Chờ

Tùy Chỉnh

Bên ấy dạo này ấm áp không anh?
Gió mùa về, trời vào đông lạnh lắm!
Có bàn tay chưa bao giờ được nắm,
Có người đang nhắm mắt nhớ mùa hè...
Mùa hè nào lác đác những tiếng ve,
Gốc bàng xưa, hàng phượng già đổ lửa,
Tách cà phê, những lời anh đã hứa,
Góc đường nào còn thoang thoảng tiếng mưa.

Đông về rồi, còn anh sắp về chưa?
Mấy buổi trưa đã thôi màu nắng cháy.
Hồ Nguyễn Du và hàng cây còn đấy,
Lá rơi đầy xuống mặt nước xanh xanh.
Bên ấy dạo này ấm áp không anh?
Góc phố quen, vì thiếu anh thêm lạnh.
Nắng gió tháng năm tuần hoàn chóng vánh,
Chờ anh về đã quá nửa thanh xuân...


Long Xuyên, 05 / 11 / 2018