Gió ơi

Tùy Chỉnh

Gió có về đây không gió ơi
Sao nghe lòng cảm thấy chơi vơi
Mới đây mùa thu còn chưa tới
Thoắt cái, hạ về: chán, gió ơi!

*
Gió sớm về đây đi gió ơi
Quạt mát cho lòng thật thảnh thơi
Thổi khô vài giọt trên mi với
Xua cái buồn giùm nữa, gió ơi...

Long Xuyên, 6 / 5 / 2015