Gửi hạ

Tùy Chỉnh

Hạ có về nghe những khúc ca
Bài ca trên cánh bướm sau nhà
Bài ca ẩn chứa trong hương sắc
Của những cánh phượng hồng thiết tha.
*

Hạ có về bên cạnh chúng ta
Cho ta gửi chút vấn vương nha?
Hạ về sao nhanh, sao vội quá!
Làm ta không nỡ nói chia xa...
*
Hạ có về nghe những khúc ca...?

Long Xuyên, 6 / 5 / 2015