Hoài niệm

Tùy Chỉnh

Bạn bè mình vẫn nhắc tên,
Vẫn trêu hai đứa chênh vênh một thời.
Gió đưa cây cải về trời,
Mênh mang kẻ ở - người rời, nhớ thương.
Lòng này liệu có vấn vương,
Có còn lưu luyến, còn tương tư mình?
Long Xuyên, 06 / 05 / 2019