Thềm nắng

Tùy Chỉnh

Viết cho nỗi nhớ để quên...

Sân sau sóng sánh ánh vàng,
Sợi tơ rơi mãi hóa ngàn khúc ca.
Hát cho gió thoảng hiên nhà,
An yên về lại nơi sinh ra mình.
Móc treo chiếc áo trắng tinh
Khẽ lay bởi bản nhạc tình của em.
Em ơi, ngửa cổ mà xem
Nắng vàng vừa nhuộm bên thềm hôm nay.
Long Xuyên, 03 / 07 / 2019