Trằn trọc

Tùy Chỉnh

Gió đêm gào thét ngoài khung cửa
Không biết người thương đã ngủ chưa

Canh bốn canh ba trôi quá nửa
Ánh đèn hiu hắt bóng rèm thưa.


Long Xuyên, 19 / 03 / 2018.