Và sau tất cả

Tùy Chỉnh

Và sau tất cả thì mọi điều sẽ thế,
Tôi sẽ quên em, rồi em cũng quên tôi.
Cuộc đời mà, sum họp lại chia phôi,
Chẳng còn nữa bóng hình tôi mong mỏi.

Và sau tất cả thì mình thôi chờ đợi,
Những yêu thương đã hóa cũ đi rồi!
Mấy vần thơ, lời thề hẹn cùng tôi,
Em gói lại và ném vào góc tối.
Và sau tất cả, tơ lòng hết rối,
Tôi quên em, rồi em cũng quên tôi...

Long Xuyên, 28 / 11 / 2018