8

Tùy Chỉnh

baejy
mất dép :)
hwilee, somimi 327 người khác đã thích bài viết này
pjh_2905, pwj_0211 cjhaha đã bày tỏ cảm xúc 😂 về bài viết này
bình luận :
baejy : @pjh_2905 @pwj_0211 @cjhaha độc ác
↪️ pjh_2905 : mày tin mai mất cặp luôn không? =)))

wonglucas : đây là một câu chuyên buồn (cười) của bae jinyoung
pwj_0211 : và đó là lần cuối jinyoung thấy đôi dép
hakjoo : vụ gì vậy bây :v sao tao xuống y tế 15 phút mà thành người tối cổ cmnr ?
↪️ cjhaha : dép chindong bay từ tầng ba xuống nhé =))
ewlee : sổ kỉ luật tuần này có tên jihoon, woojin và minha nhé :>
↪️ ewlee : tội : ném dép jinyoung từ tầng 3 xuống sân vào tiết bốn
↪️ pjh_2905 : 🙃
↪️ pwj_0211 : 🙃
↪️ cjhaha : 🙃