9

Tùy Chỉnh

pinkeuboy : em ơiiii
pjh_2905 : ?
pinkeuboy : cho anh làm quen :3
pjh_2905 : danikkk ? peachkang ?
pinkeuboy : :3
pjh_2905 : chặn mấy lần rồi sao lì dữ vậy ba -.-
pinkeuboy : anh chỉ muốn làm quen thôi mà ~
pjh_2905 : 🙃
pinkeuboy : cho anh làm quen điiii
pjh_2905 : không

pinkeuboy : đi mà :<
pinkeuboy : bé mà chặn nữa là anh đập đầu vô gối tự tử đó :<
pjh_2905 : nhớ nhét thêm cục gạch vô gối trước khi đập nha anh
pinkeuboy : anh lấy bún thắt cổ tự tử đó :<
pjh_2905 : :)
pinkeuboy : anh chớt cho bé coiiii
pjh_2905 đã chặn bạn
pinkeuboy : đm :) [tin nhắn không gửi được]
pinkeuboy : không sao, quen rồi [tin nhắn không gửi được]
pinkeuboy : muốn có người yêu thì phải mặt dày [tin nhắn không gửi được]
pinkeuboy : hwang minhyun đã dạy thì cấm có sai [tin nhắn không gửi được]