#44

Tùy Chỉnh

Nhiều lúc tình cảm cũng chỉ là chuyện của một người , yêu hoặc không yêu, cũng chỉ có thể tự mình kết thúc.
_Hãn phi,bổn vương giết ngươi_